(0-62) 78 185 96 antex@antexmeble.pl

dotacje

ANTEX RENATA ANTONI TROJAK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ MROCZEŃ 60/1 otrzymała wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4, dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest niezaprzestanie i utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki zostało udzielone wsparcie, tj. od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Wartość ogółem projektu wynosi 214 339,26 zł i w całości finansowana jest z Funduszy Europejskich.